Aktualności

Lokata extra 5,8% na nowe środki

„Lokata EXTRA na nowe środki”

  • Lokata promocyjna przyjmowana jest na okres 6 miesięcy
  • Na nowe środki, tj. nadwyżki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, oszczędnościowych lokatach terminowych danego klienta według stanu na dzień 15.06.2022 r.
  • Oprocentowanie stałe w okresie umownym 5,80% (w skali roku)
  • Minimalna kwota lokaty 1 000,00 złotych
  • Maksymalna wpłata 50 000,00 złotych
  • Promocja trwa do 16.08.2022 r.

Lokata Extra na nowe środki dedykowana jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Do zawarcia lokaty na nowe środki uprawnieni są nowi klienci nieposiadający żadnych rachunków dla osób fizycznych w dniu założenia lokaty lub klienci deponujący nowe środki, tj. nadwyżkę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, oszczędnościowych lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich według stanu na dzień 15.06.2022 r.  w stosunku do dnia poprzedzającego dzień założenia lokaty.

Oprocentowanie lokaty liczone jest według stałej stopy procentowej, która w stosunku rocznym wynosi:  5,80%.

Lokata EXTRA jest nieodnawialna i przyjmowana jest na okres 6 miesięcy.

Jeden klient w czasie trwania promocji może założyć kilka „Lokat EXTRA na nowe środki” o łącznej kwocie nie przekraczającej maksymalnego progu, tj. 50 000,00 złotych.

 

 

BSGrybow plakat lokata extra