Przelewy zagraniczne

Realizujemy dyspozycje poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.

Polecenie wypłaty oraz przelew regulowany i przelew SEPA:

 • Zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie:
  • klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w  Bankach Spółdzielczych,
  • klientów, którzy nie posiadają konta bankowego.
 • Szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i  SORBNET-EURO
 • Waluty – PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski),  SEK (korona szwedzka).
 • Przelew regulowany to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów.
 • Przelew SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA.
 • Otrzymywanie przekazów z zagranicy - dzięki podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT,
 • Kod SWIFT dla Banku: POLUPLPR,
 • dostępne w placówkach Banku, a także przez bankowość internetową eBankNet i eCorpoNet,