Przelewy walutowe i zagraniczne

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku BPS. Wystarczy złożyć polecenie przelewu. Istnieje możliwość wykonywania przelewów zagranicznych w bankowości internetowej eBankNet - wystarczy tylko wypełnić wniosek w placówce Banku o dostęp i samemu dokonywać transakcji. Nie ma konieczności posiadania rachunku walutowego, aby robić transakcje zagraniczne. Zostanie zastaosowane automatyczne przewalutowanie po obowiązującym w Banku kursie.

Korzyści:

 • szybka, tania i bezpieczna forma realizacji płatności,
 • możliwość wyboru trybu wysyłania poleceń wypłaty (standard, przyśpieszony lub pilny),
 • atrakcyjne kursy kupna / sprzedaży walut,
 • możliwość negocjowania kursu kupna / sprzedaży walut.

Oferujemy klika typów przelewów:

 • przelew regulowany,
 • przelew SEPA,
 • przekaz internetowy – dostępny wyłącznie dla klientów indywidualnych.

Płatności realizujemy w 4 walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski).

Kod BIC (SWIFT) Banku Spółdzielczego w Grybowie (BPS) – POLUPLPR... .
Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2.

Przelew regulowany to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie spełniająca następujące warunki:
 • waluta transakcji EUR;
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • gwarantowany nieprzekraczalny okres realizacji transakcji - przekazanie przelewu od zleceniodawcy do beneficjenta będzie trwało maksymalnie 3 dni robocze od daty złożenia zlecenia przelewu,
 • jednolity zestaw instrumentów płatniczych - polecenia przelewu, polecenia zapłaty i płatności kartowe,
 • wspólne standardy, normy techniczne, praktyki biznesowe i podstawy prawne,
 • Zleceniodawca i Beneficjent odpowiadają za swoje własne opłaty (opcja kosztów SHA - tzn. koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent),
 • możliwość wprowadzenia dodatkowego kodu identyfikującego odpowiednio zleceniodawcę i beneficjenta przelewu,
 • rozszerzona informacja o przelewie (szczegóły płatności) wysyłana przez zleceniodawcę beneficjentow,

Wykaz banków - uczestników SEPA...

Przekazy internetowe – ten typ rozliczeń dostępny jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Bank BPS rozlicza je z pomocą następujących banków i instytucji finansowych:

 • Money Exchange SA, Madryt, Hiszpania,
 • Sami Swoi, Londyn, Wielka Brytania,
 • EUROPHIL, USA,
 • Unistream, Moskwa, Rosja,
 • Russlavbank, Moskwa, Rosja.

Polecenie wypłaty z zagranicy

Rozliczane jest w dniu, w którym bank zagraniczny zleceniodawcy przekazał do BS. środki pieniężne i depeszę płatniczą. Polecenia wypłaty mogą być zrealizowane w formie uznania rachunku klienta albo wypłaty w kasach banku.Dla prawidłowej realizacji polecenia wypłaty z zagranicy proponujemy, aby dostarczyć zleceniodawcy następujące dane:

 • nazwa (imię i nazwisko) oraz adres beneficjenta,
 • pełny numer rachunku bankowego beneficjenta,
 • identyfikator BIC Banku Spółdzielczego w Grybowie, tj. POLUPLPR... .

Wszystkie usługi w obrocie z zagranicą świadczone są z wykorzystaniem międzynarodowego bankowego systemu łączności SWIFT.

Kod SWIFT dla Banku Spółdzielczego w Grybowie : POLUPLPR... .