Skip to main content
 • Przelewy walutowe i zagraniczne

  Przelewy walutowe i zagraniczne

  Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku BPS. Wystarczy złożyć polecenie przelewu. Istnieje możliwość wykonywania przelewów zagranicznych w bankowości internetowej eBankNet - wystarczy tylko wypełnić wniosek w placówce Banku o dostęp i samemu dokonywać transakcji. Nie ma konieczności posiadania rachunku walutowego, aby robić transakcje zagraniczne. Zostanie zastaosowane automatyczne przewalutowanie po obowiązującym w Banku kursie.

  Korzyści:

  • szybka, tania i bezpieczna forma realizacji płatności,
  • możliwość wyboru trybu wysyłania poleceń wypłaty (standard, przyśpieszony lub pilny),
  • atrakcyjne kursy kupna / sprzedaży walut,
  • możliwość negocjowania kursu kupna / sprzedaży walut.

  Oferujemy klika typów przelewów:

  • przelew regulowany,
  • przelew SEPA,
  • przekaz internetowy – dostępny wyłącznie dla klientów indywidualnych.

  Płatności realizujemy w 4 walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski).

  Kod BIC (SWIFT) Banku Spółdzielczego w Grybowie (BPS) – POLUPLPR... .
  Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2.

  Przelew regulowany to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie spełniająca następujące warunki:
  • waluta transakcji EUR;
  • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000;
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;

  Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

  • waluta transakcji EUR;
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  • gwarantowany nieprzekraczalny okres realizacji transakcji - przekazanie przelewu od zleceniodawcy do beneficjenta będzie trwało maksymalnie 3 dni robocze od daty złożenia zlecenia przelewu,
  • jednolity zestaw instrumentów płatniczych - polecenia przelewu, polecenia zapłaty i płatności kartowe,
  • wspólne standardy, normy techniczne, praktyki biznesowe i podstawy prawne,
  • Zleceniodawca i Beneficjent odpowiadają za swoje własne opłaty (opcja kosztów SHA - tzn. koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent),
  • możliwość wprowadzenia dodatkowego kodu identyfikującego odpowiednio zleceniodawcę i beneficjenta przelewu,
  • rozszerzona informacja o przelewie (szczegóły płatności) wysyłana przez zleceniodawcę beneficjentow,

  Wykaz banków - uczestników SEPA...

  Przekazy internetowe – ten typ rozliczeń dostępny jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Bank BPS rozlicza je z pomocą następujących banków i instytucji finansowych:

  • Money Exchange SA, Madryt, Hiszpania,
  • Sami Swoi, Londyn, Wielka Brytania,
  • EUROPHIL, USA,
  • Unistream, Moskwa, Rosja,
  • Russlavbank, Moskwa, Rosja.

  Polecenie wypłaty z zagranicy

  Rozliczane jest w dniu, w którym bank zagraniczny zleceniodawcy przekazał do BS. środki pieniężne i depeszę płatniczą. Polecenia wypłaty mogą być zrealizowane w formie uznania rachunku klienta albo wypłaty w kasach banku.Dla prawidłowej realizacji polecenia wypłaty z zagranicy proponujemy, aby dostarczyć zleceniodawcy następujące dane:

  • nazwa (imię i nazwisko) oraz adres beneficjenta,
  • pełny numer rachunku bankowego beneficjenta,
  • identyfikator BIC Banku Spółdzielczego w Grybowie, tj. POLUPLPR... .

  Wszystkie usługi w obrocie z zagranicą świadczone są z wykorzystaniem międzynarodowego bankowego systemu łączności SWIFT.

  Kod SWIFT dla Banku Spółdzielczego w Grybowie : POLUPLPR... .

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Spółdzielczym w Grybowie:

  • 18 440 86 50 - Centrala Grybów (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 40 01 - Oddział Bobowa (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 441 70 36 - Oddział Korzenna (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 60 09 - Oddział Uście Gorlickie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

  Szczegółowy wykaz telefonów do poszczególnych placówek Banku znajduje się z zakładce "Placówki i bankomaty".

  Bank BPS

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Zrzeszającym BPS:

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01
  Zastrzeżenia kart dla Klientów
  • 18 440 86 56 - Bank Spółdzielczy w Grybowie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51
  • samodzielnie na portalu www.kartosfera.pl

  Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

  Kontakt e-mail

  Aby się skontaktować z Bankiem można również wysłać email'a na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj