Kantor

  • Bank Spółdzielczy w Grybowie prowadzi skup i sprzedaż walut obcych w oparciu o "Tabelę kursów walut ". Do rozliczeń operacji:

    • bezgotówkowych stosowane są kursy kupna/sprzedaży dla dewiz,
    • gotówkowych stosowane są kursy kupna/sprzedaży dla pieniędzy.

    W przypadku gdy kwota transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej przekracza 100 EUR (lub jej równowartość w USD, GBP lub nawet niższej) istnieje możliwość negocjowania preferencyjnych kursów walutowych. Dla Klienta oznacza to możliwość zawarcia transakcji po najlepszym kursie rynkowym i tym samym uzyskania korzystniejszych notowań od kursów podawanych w tabeli kursowej Banku. Obsługa operacji wymiany dla których stosowany jest kurs preferencyjny jest możliwa do godz. 15:30.

    Aktualne kursy dostępne są w oddziałach Banku - przyjdź, zapytaj, wynegocjuj najlepszy kurs.