Podpis elektroniczny

 • Zapowiadany szybki wzrost liczby wydawanych certyfikatów e-podpisu ma związek ze zmianami prawnymi. Wprowadzony został obowiązek posiadania certyfikatu kwalifikowanego dla przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników. Będzie on niezbędny do prowadzenia rozliczeń z ZUS.

  Bank Spółdzielczy w Grybowie wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi tworzy Grupę BPS, która świadczy usługi poprzez rozległą i łatwo dostępną sieć ponad 2300 placówek, obsługując przedsiębiorców na terenie całego kraju. Współpraca Grupy BPS z KIR S.A. sprawi, że podpis elektroniczny będzie znacznie bardziej dostępny, szczególnie poza dużymi miastami. Naturalnie, e-podpis będą mogli nabywać wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy, a nie tylko klienci Banku.

  Podpisz się elektronicznie! Kup zestaw do składania e-podpisu SZAFIR.

  Bezpieczny podpis elektroniczny jest już dostępny w placówkach naszego Banku.


  Jeden certyfikat, wiele zastosowań:

  • Obowiązkowe rozliczenia z ZUS,
  • Deklaracje podatkowe,
  • Faktury elektroniczne,
  • Przetargi i aukcje elektroniczne,
  • Kontakty z administracją publiczną,
  • Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • i wiele innych!

   

  Dla kogo:

  • Przedsiębiorcy,
  • Stali i nowi Klienci Banku, a także Klienci nieposiadający rachunku bankowego w Grupie BPS.

  Aby kupić zestaw wystarczą dwa proste kroki:

  • Podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych w wybranej placówce Banku i wypełnienie wykazu osób upoważnionych do otrzymania certyfikatów,
  • Odebranie przygotowanych zestawów do składania e-podpisu.

  Bezpieczny podpis elektroniczny, zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym, jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

  Więcej informacji: www.elektronicznypodpis.pl

 • KIR w swojej ofercie udostępnia dwa rodzaje certyfikatów:

  1. Certyfikat kwalifikowany - W myśl ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.
  Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Podpis elektroniczny zweryfikuje się poprawnie, o ile certyfikat jest ważny i podpisany dokument nie został zmieniony, np. w trakcie jego przesyłania.

  2. Certyfikat niekwalifikowany - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. świadczy również usługi związane z wydawaniem niekwalifikowanych certyfikatów klucza publicznego. Certyfikaty kwalifikowane mogą być wykorzystane jedynie do składania podpisów elektronicznych przez osoby fizyczne, podczas gdy certyfikaty niekwalifikowane mogą być również stosowane do szyfrowania informacji, autoryzacji urządzeń sieciowych oraz zestawiania bezpiecznych połączeń, np. SSL, IPSEC. W przypadku „zwykłego” certyfikatu ustawa o podpisie elektronicznym nie narzuca wymagań na sposób generowania i przechowywania klucza prywatnego oraz sposób generowania podpisu elektronicznego weryfikowanego takim certyfikatem (programowo, czy też z wykorzystaniem kart kryptograficznych).

   


  Przy użyciu certyfikatu niekwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Podpis elektroniczny zweryfikuje się poprawnie, o ile certyfikat jest ważny i podpisany dokument nie został zmieniony, np. w trakcie jego przesyłania.