Skip to main content
 • MojeID / Profil Zaufany

  MojeID / Profil Zaufany

  mojeID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych drogą elektroniczną. Dzięki mojeID nie trzeba udawać się np. do urzędu, ubezpieczyciela, dostawcy energii, placówki medycznej czy firmy telekomunikacyjnej, by sfinalizować umowę lub podpisać dokumenty.

  mojeID to rozwiązanie, które bardzo ułatwia życie. Za pomocą kilku kliknięć pozwala w bezpieczny sposób na weryfikację tożsamości, bez konieczności wstawania z kanapy, w zaciszu domu, na dowolnym urządzeniu i w dogodnym czasie.

  mojeID - uruchamiamy je wraz z Profilem Zaufanym, który jest metodą potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Można powiedzieć, że Profil Zaufany zastępuje podpis własnoręczny składany na papierze. Dzięki temu, wiele spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu.

  Skorzystanie z mojeID pozwala na wygodne założenie Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu. Możliwość korzystania z wielu e-usług przez internet będzie nie tylko wygodne, ale i bezpieczne. Bez konieczności wychodzenia z domu, w trakcie choroby lub w innej sytuacji uniemożliwiającej dotarcie do urzędu (podeszły wiek, opieka nad dziećmi, wyjazd, kwarantanna itp.).
  Aktualną listę usług publicznych znajdziesz tutaj: https://obywatel.gov.pl/

  Możliwości oferowane przez mojeID:

  • Potwierdzenie tożsamości W szybki i bezpieczny sposób, wraz z przekazaniem wiarygodnych danych ją opisujących (np: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia) na potrzeby zawarcia umowy lub pierwszego logowania
  • Logowanie do istniejącego konta
  • Autoryzacja operacji

  Przydatne informacje

  Bezpieczeństwo

  Usługa mojeID zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazywania danych. Dostawcami tożsamości są przede wszystkim banki, które dysponują zweryfikowanymi informacjami na temat użytkownika oraz kompleksowo je chronią w systemach bankowości elektronicznej.

  Zgody wyrażane są na każdą osobną transakcję – nie ma zgód ogólnych. Przekazywanie informacji zawsze wymaga autoryzacji dokonywanej przez użytkownika po zalogowaniu się na stronie banku – dostawcy tożsamości. Wówczas można zobaczyć, jakich danych wymaga usługodawca i zdecydować, czy finalnie chcemy je udostępnić. Po wyrażeniu zgody transmisja odbywa się za pomocą zaszyfrowanych komunikatów cyfrowych, za którą odpowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) – operator systemu Elixir.

  • mojeID opiera się na europejskich regulacjach dotyczących środków identyfikacji elektronicznej (eIDAS)
  • z usługi mojeID można skorzystać wtedy, gdy dostawca tożsamości w pełni zidentyfikuje użytkownika
  • usługa mojeID jest dostępna tylko dla zweryfikowanych podmiotów, tzn. że wszyscy dostawcy usług oraz dostawcy tożsamości powinni posiadać umowę z KIR
  Pytania i odpowiedzi

  Co to jest mojeID?

  mojeID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych drogą elektroniczną.

  Czy aby korzystać z mojeID muszę najpierw osobiście okazać gdzieś dokument tożsamości?

  Zaletą mojeID jest wyeliminowanie konieczności dodatkowego potwierdzenia tożsamości. Usługa opiera się na logowaniu do bankowości internetowej, które jest tu równoznaczne z potwierdzeniem Państwa tożsamości.

  Jaką mam korzyść z używania mojeID?

  Usługę można realizować wszędzie tam, gdzie jest dostęp do internetu (zaleca się wykorzystywanie tylko zabezpieczonych, zaufanych sieci), na dowolnym urządzeniu, w dogodnym miejscu i czasie.

  Na pewno zyskują Państwo więcej wolnego czasu, który wcześniej byłby potrzebny na osobiste wizyty w wielu firmach i instytucjach w celu załatwienia spraw związanych ze sfinalizowaniem umowy, czy podpisaniem dokumentów.

  Jest to także rozwiązanie wygodne, ponieważ za pomocą kilku kliknięć pozwala w bezpieczny sposób na weryfikację tożsamości, bez konieczności wstawania z kanapy, w zaciszu domu, na dowolnym urządzeniu i w dogodnym czasie.

  Jak działa ta usługa?

  Aby skorzystać z mojeID, wystarczy na stronie internetowej dostawcy usługi lub urzędu, którzy udostępniają tę metodę potwierdzania tożsamości, wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości z mojeID. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku/linku, wyświetlą się ikony dostawców tożsamości – m.in. banków. Użytkownik wybiera Bank Spółdzielczy w Grybowie, z którym chce potwierdzić tożsamość lub przekazać dane, a następnie zostaje przekierowany na stronę banku i tam wprowadza swój login i hasło. Po zalogowaniu, każdorazowo zostanie on poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych. Po zatwierdzeniu przekazania danych zostanie automatycznie przeniesiony do serwisu firmy lub urzędu, z którego usług chce skorzystać.

  Czy korzystanie z mojeID jest płatne?

  Usługa mojeID jest bezpłatna dla wszystkich Klientów indywidualnych chcących potwierdzać za jej pomocą tożsamość.

  Czy korzystanie z mojeID jest bezpieczne?

  Korzystanie z mojeID jest bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Przed uruchomieniem usługa była wiele razy weryfikowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową – dostawcę usługi i zarazem operatora systemu Elixir. Poddano ją także niezależnemu audytowi bezpieczeństwa. Usługa spełnia najwyższe wymogi i standardy Ministerstwa Cyfryzacji. Dane w mojeID nie są udostępniane automatycznie. Wszystko odbywa się za zgodą użytkownika po zalogowaniu się do banku.

  Jak chronione jest bezpieczeństwo danych klienta w usłudze?

  mojeID wykorzystuje wiele poziomów bezpieczeństwa do ochrony danych i kilkuetapowy proces weryfikacji. To znaczy, że w przypadku bardzo wrażliwych danych, jak np. dane osobowe, PESEL, hasło i login do konta bankowego, stosuje się dodatkowe mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo.

  Czy pomimo korzystania z mojeID konieczna jest wizyta w placówce banku / u dostawcy usług i powtórzenie czynności wykonanych wcześniej przez internet?

  Nie, operacje wykonane przy użyciu mojeID nie wymagają wizyty w placówce i ponownego potwierdzenia operacji. Głównym celem wprowadzenia mojeID jest wygoda dla użytkownika i maksymalne ograniczenie sytuacji, w których konieczna jest wizyta w placówce banku lub w punkcie obsługi klienta.

  Co to jest środek identyfikacji elektronicznej?

  Środkiem identyfikacji elektronicznej jest zestaw danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby fizycznej (formalnie fizycznej lub prawnej, lub osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną), używany w celu identyfikacji elektronicznej tej osoby w usługach online. Środkiem identyfikacji elektronicznej jest tylko taki zestaw danych identyfikujących, który pozwala na ustalenie tożsamości. W praktyce, gdy tzw. dostawca usług (świadczący usługę na rzecz klienta i potrzebujący zweryfikować jego tożsamość) otrzyma zweryfikowane przez tzw. dostawcę tożsamości (w praktyce bank – tzw. Wydawca środka identyfikacji elektronicznej) PESEL, imię i nazwisko, będzie pewny, „kto jest po drugiej stronie monitora”. Szczegółowe regulacje w sprawie środka identyfikacji elektronicznej określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, zwane eIDAS.


  Kiedy może zostać wydany środek identyfikacji elektronicznej?

  Środek identyfikacji elektronicznej  jest wydawany na podstawie wniosku użytkownika. Oznacza to, że użytkownik musi w pełni świadomie skorzystać z usługi wydania środka i zostać poinformowany o zasadach świadczenia usługi. Środek po wydaniu jest dostarczany i podlega aktywacji lub też zawieszeniu, cofnięciu, przywróceniu, wznowieniu i wymianie. Środki wydają dostawcy tożsamości pełniący rolę wydawcy środków – w praktyce są to banki. To one decydują o szczegółach procesu wydania środków. Każdy użytkownik na stronie swojego banku wydającego środki będzie mógł zweryfikować ten proces.

  Zakładanie Profilu Zaufanego

  Aby założyć Profil Zaufany z wykorzystaniem potwierdzenia tożsamości przez Bank Spółdzielczy w Grybowie prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  Po założeniu Profilu Zaufanego można już logować się do innych usług publicznych udostępniających możliwość autoryzacji za pomocą tej metody.

  Aktualną listę usług publicznych znajdziesz tutaj: https://obywatel.gov.pl/

  Szczegółowe infromacje na temat Profilu Zaufanego można również znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

  Przykładem skorzystania z Profilu Zaufanego może być wniosek o "Bon Turystyczny". W takim przypadku należy:

  1. wejść na stronę ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
  2. zalogować się do systemu PUE z wykorzystaniem opcji "Zaloguj przez profil zaufany/login.gov.pl"
  3. postępować zgodnie z informacjami na stronie, czyli wybrać logowanie za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Grybowie, zatwierdzić zgody, zaakceptować wniosek o założenie konta w PUE na stronie ZUS, zalogować się do PUE ZUS.
  4. konto na PUE ZUS z wykorzystaniem wcześniej założonego Profilu Zaufanego można także założyć postępując zgodnie z instrukcją na stronie:https://www.zus.pl/portal/rejestracja.npi

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Spółdzielczym w Grybowie:

  • 18 440 86 50 - Centrala Grybów (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 40 01 - Oddział Bobowa (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 441 70 36 - Oddział Korzenna (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 60 09 - Oddział Uście Gorlickie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

  Szczegółowy wykaz telefonów do poszczególnych placówek Banku znajduje się z zakładce "Placówki i bankomaty".

  Bank BPS

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Zrzeszającym BPS:

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01
  Zastrzeżenia kart dla Klientów
  • 18 440 86 56 - Bank Spółdzielczy w Grybowie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51
  • samodzielnie na portalu www.kartosfera.pl

  Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

  Kontakt e-mail

  Aby się skontaktować z Bankiem można również wysłać email'a na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj