Bankowość internetowa

 • Zapraszamy Państwa do korzystania z naszego systemu bankowości internetowej eBankNet .

  eBankNet to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu. W ramach systemu Klient uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi w Banku.
  Operacje bankowe mogą być dokonywane za pomocą dowolnego komputera podłączonego do internetu. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, natomiast wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

  Korzyści:

   • dostępność do swojego konta przez 24h na dobę ,
   • wygoda i oszczędność czasu,
   • bezpłatne przelewy internetowe na rachunki w Banku,
   • szybkie płatności PayByNet,
   • natychmiastowe przelewy wewnątrz-bankowe,
   • możliwość podpięcia rachunków oszczędnościowych POL-EFEKT,
   • swoboda dysponowania pieniędzmi bez stania w kolejkach,
   • możliwość podpięcia rachunków walutowych, wykonywania przelewów zagranicznych,

  • bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych,
  • możliwość autoryzacji przelewów za pomocą SMS lub aplikacji mobilnej BSGrybow mobileNet,

   • możliwość doładowania telefonów komórkowych,

  Aby korzystać z systemu bankowości internetowej, komputer powinien spełniać podstawowe wymagania techniczne - posiadać zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą 128-bitowy protokół SSL. W celu wygodnej pracy proponujemy ustawienie rozdzielczości ekranu na co najmniej 1024x768 pikseli. Dalsze instrukcje i zalecenia odnośnie bankowości internetowej znajdują się na pozostałych podstronach.
 • Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

  1. Przelewów do ZUS i US
  * ustanawianie definicji (szablonów) przelewów,
  * przekazania przelewu do realizacji,
  * wstrzymania przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank),
  * usunięcia przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank),

  2. Przelewów zagranicznych
  * tworzenie definicji przelewów,
  * przekierowanie przelewu do realizacji,
  * uaktualnianie definicji przelewu zagranicznego,
  * usuwanie definicji przelewu zagranicznego,

  3. Zleceń stałych
  * ustawienie zleceń stałych,
  * uaktualnianie zlecenia stałego,
  * usuwanie zlecenia stałego,

  4. Lokat
  * zakładanie lokat,
  * zrywanie lokat,

  5. Haseł
  * zmiany hasła głównego,
  * zamawiania i aktywacji list haseł jednorazowych,
  * usuwania list haseł jednorazowych,     
  * hasło w formie SMS,

 • Każdy użytkownik systemu bankowości elektronicznej eBankNet ma możliwość swobodnej konfiguracji powiadomień SMS. Wówczas według ustawień użytkownika Bank wysyła na wskazany numer telefonu wiadomość informującą o danym zdarzeniu.

  Użytkownik systemu ma możliwość wyboru następujących czynności o których chce być powiadamiany:

  • Zalogowanie do systemu,
  • Błędna próba zalogowania do systemu,
  • Wylogowanie,
  • Zmiana hasła,
  • Nieudana zmiana hasła,
  • Błędna próba autoryzacji transakcji,
  • Zalogowanie do systemu – faza druga,
  • Błędna próba zalogowania do systemu – faza druga,
  • Zatwierdzenie regulaminu,
  • Zamówienie list(y) haseł jednorazowych,
  • Usunięcie listy haseł jednorazowych,
  • Nieudana próba usunięcia listy haseł jednorazowych,
  • Usunięcie zamówienia listy haseł jednorazowych,
  • Aktywacja listy haseł jednorazowych,
  • Nieudana próba aktywacji listy haseł jednorazowych,
  • Zlecenie założenia nowej lokaty,
  • Zlecenie zerwania lokaty,
  • Modyfikacja parametrów lokaty,
  • Utworzenie nowej definicji przelewów,
  • Usunięcie definicji przelewu,
  • Modyfikacja definicji przelewu,
  • Wykonanie przelewu na podstawie definicji,
  • Wykonanie przelewu na podstawie definicji do zaufanego odbiorcy,
  • Wykonanie przelewu,
  • Usunięcie przelewu oczekującego na realizację,
  • Utworzenie nowego zlecenia stałego,
  • Usunięcie zlecenia stałego,
  • Modyfikacja zlecenia stałego,
  • Utworzenie nowej definicji przelewu zagranicznego,
  • Usunięcie definicji przelewu zagranicznego,
  • Modyfikacja definicji przelewu zagranicznego,
  • Wykonanie przelewu zagranicznego na podstawie definicji,
  • Wykonanie przelewu zagranicznego na podstawie definicji do zaufanego odbiorcy,
  • Wykonanie przelewu zagranicznego,
  • Usunięcie przelewu zagranicznego oczekującego na realizację,
  • Doładowanie telefonu,
  • Nowa definicja doładowania telefonu,
  • Usunięcie definicji doładowania telefonu,
  • Aktualizacja definicji doładowania telefonu,
  • Zablokowana możliwość logowania użytkownika,
  • Zablokowane wykonywanie transakcji.

  Aby mieć możliwość korzystania z powyższej usługi należy w Banku zaktualizować numer telefonu komórkowego.

  W przypadku korzystania z prezentowanej usługi, opłata pobierana jest zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

 • Każdy użytkownik systemu bankowości elektronicznej eBankNet ma również możliwość podglądu ustawionego limitu internetowego, limitu gotówkowego i bezgotówkowego. Aby to uczynić należy wejść w zakładkę "Karty".