Aktualności

Zebranie Grup Członkowskich - terminy.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grybowie zawiadamia członków Banku o terminach

Zebrań Grup Członkowskich:

 

Centrala:

Grupa Członkowska

     

Grupa I Członkowie zarejestrowani w rejestrze członków prowadzonym przez Centralę Banku.

05.05.2022r.

 godz. 1000

 Grybów Budynek Banku

     

 

Oddział Bobowa:

Grupa Członkowska

     

Grupa II Członkowie zarejestrowani w rejestrze członków prowadzonym przez Oddział Banku w Bobowej.

09.05.2022r.

 godz. 1000

 Bobowa Budynek Oddziału

     

 

Oddział Korzenna:

Grupa Członkowska

     

Grupa III Członkowie zarejestrowani w rejestrze członków prowadzonym przez Oddział Banku w Korzennej.

06.05.2022r.

godz. 1000

 Korzenna Budynek Oddziału

     

 

Oddział Uście Gorlickie:

Grupa członkowska

     

Grupa IV Członkowie zarejestrowani w rejestrze członków prowadzonym przez Oddział Banku w Uściu Gorlickim.

 10.05.2022r.

 godz. 1000

 Uście Gorlickie Budynek Oddziału

     

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 7.  Dyskusja.
 8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziałów Banku.
 9. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie.

Serdecznie zapraszamy Członków Banku do udziału w obradach wybranej Grupy Członkowskiej