Aktualności

Lokata senior 4,5% dla posiadacza konta osobistego

„Lokata SENIOR”

  • Lokata dedykowana dla obecnych i nowych klientów w wieku powyżej 60 lat
  • Przyjmowana jest na okres 6 miesięcy
  • Oprocentowanie stałe w okresie umownym 4,50% (w skali roku)
  • Minimalna kwota lokaty 1 000,00 złotych
  • Maksymalna wpłata 20 000,00 złotych
  • Promocja trwa do 16.08.2022 r.

 

Promocja dedykowana jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych w wieku powyżej 60 lat, posiadających w dniu założenia lokaty rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy. Jeżeli lokata otwierana jest w powiązaniu z rachunkiem wspólnym, warunek muszą spełniać wszyscy posiadacze.

Oprocentowanie lokaty liczone jest według stałej stopy procentowej, która
w stosunku rocznym wynosi:  4,50%.

Lokata SENIOR jest nieodnawialna i przyjmowana jest na okres 6 miesięcy.    Jeden klient w czasie trwania promocji może założyć kilka „Lokat SENIOR”
o łącznej kwocie nie przekraczającej maksymalnego progu, tj. 20 000,00 złotych. Jeżeli lokata zakładana jest na wspólnym rachunku, to obie osoby będące właścicielami tego rachunku wyczerpują limit założenia lokaty do wysokości progowej 20 000,00 złotych.

 

BSGrybow plakat lokata senior