Skip to main content

Misja banku

Głównym celem strategicznego zarządzania Bankiem Spółdzielczym w Grybowie było i pozostanie budowanie na lokalnym rynku usług bankowych dynamicznej i efektywnej instytucji finansowej opartej na uniwersalnych wartościach tkwiących w spółdzielczych zasadach gospodarowania, wzmacnianych bieżącą misją:

"LOKALNY PIENIĄDZ NA ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI".

Realizując tak zakreśloną misję chcielibyśmy być postrzegani jako:

  • Bank pierwszego wyboru - preferowany partner dla Lokalnej Społeczności.
  • Bank Przyjazny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Jednostek Samorządów Terytorialnych.
  • Bank atrakcyjny cenowo, nowoczesny i kreatywny w działalności rynkowej.

Dzięki przyjaznym procedurom i regulacjom, a także szerokiemu asortymentowi nowoczesnych produktów, elastyczności i indywidualnemu podejściu do każdego Klienta, Bank Spółdzielczy w Grybowie będzie kontynuował strategiczną bitwę o wiodące miejsce na lokalnym rynku, a zdobyte zaufanie, jakim darzą go Klienci i Udziałowcy, procentować będzie stałym poszerzaniem się ich grona. W odpowiedzi na wyzwania nadchodzących lat Bank uwzględniając powyższe zadania misyjne będzie dążył do pogłębienia przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku poprzez:

  1. Kontynuowanie silnej orientacji na Klienta systemowo ukierunkowanej na realizację indywidualnych potrzeb, fachowe doradztwo, uwzględniający wzrost siły negocjacyjnej Klientów i gwarantujący elastyczną i szybką reakcję w sprawach nietypowych.
  2. Lepsze wykorzystanie gospodarczych i społecznych więzi oraz naturalnej znajomości lokalnej przedsiębiorczości i potencjału organizacyjnego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie do budowy partnerskiej współpracy z Bankiem.
  3. Wzbogacanie nowoczesnego systemu dystrybucji usług bankowych - uruchamianie małych placówek bankowych świadczących kompleksowe usługi, wdrażanie innowacji technologicznych oraz nowych rozwiązań teleinformatycznych do prowadzenia rachunków bankowych.
  4. Nowatorskie zarządzanie kadrami traktujący pracowników jako zasadniczy zasób w osiąganiu jakościowych i strategicznych celów zakreślonych w strategii.
  5. Utrwalanie dotychczasowych oraz wdrażanie nowych elementów zarządzania jakością usług bankowych - jakość handlowa, funkcjonalna, techniczna tworząca pożądany wizerunek Banku w każdym ogniwie struktury organizacyjnej.
  6. Utrzymanie w grupie rówieśniczej banków spółdzielczych wysokiej dynamiki rynkowej, wysokiego poziomu wydajności pracy oraz wskaźników dotyczących racjonalizacji działalności kosztowej.
Znajdziesz nas też tutaj