POL-Konto Junior

 • Dla kogo POL-Konto Junior?
  • dla Klientów do 18 roku życia,
  Pol-Konto Junior to:
  • bezpieczeństwo – dziecko unika ryzyka utraty gotówki, gdyż dzięki stałemu dostępowi do środków na rachunku nie ma potrzeby noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy,
  • bezpłatne prowadzenie rachunku,
  • nabywanie praktycznych umiejętności decyzyjnych w zakresie dysponowania środkami finansowymi,
  • prestiż wśród rówieśników,
  • lekcja bankowości - nauka odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi,
  • niezależność - samodzielne podejmowanie decyzji finansowych.
  POL-Konto Junior przeznaczone jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat. Bank otwiera i prowadzi POL-Konto Junior wyłącznie dla Posiadaczy POL-Konta w Banku. Otwarcie POL-Konta Junior następuje poprzez zawarcie Umowy pomiędzy Bankiem, a Posiadaczem POL-Konta.

  Aby otworzyć POL-Konto Junior należy:
  • udzielić pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania środkami zgromadzonymi na POL-Koncie Junior,
  • złożyć wniosek o wydanie karty bankowej do POL-Konta Junior,
  Zalety rachunku POL-Konta Junior:
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki karcie Visa lub MasterCard- sieć ponad 4 700 bankomatów bez prowizji,
  • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS,
  • brak wymogu systematycznych wpłat na konto,
  • bankowość internetowa eBankNet,
  • szybkie płatności PayByNet,
  • bezpłatne wypłaty i wpłaty kasowe w placówkach Banku.
  • karta bankomatowa do POL-Konta Junior,

  Wymagane dokumenty: Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat i nie ukończyła lat 18 - paszport lub dowód osobisty lub legitymacja szkolna (z aktualnym zdjęciem) i PESEL.

 • Osobiście w placówce
  Zapraszamy do naszych placówek!
  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
  Kontakt telefoniczny

  Skontaktuj się z naszym konsultantem. Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

  Centrala Grybów:
  +48 18 440 86 50
  O/Uście Gorlickie
  + 48 18 351 60 09
  O/Korzenna
  +48 18 441 70 36
  O/Bobowa
  +48 18 351 40 01

  (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora)

  Kontakt możliwy jest również pod faksem
  Centrala Grybów:
  +48 18 440 86 60
  O/Uście Gorlickie
  + 48 18 351 60 09
  O/Korzenna
  +48 18 441 70 36
  O/Bobowa
  +48 18 351 40 01

  Kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Grybowie w godzinach pracy.

  Kontakt przez email

  Skontaktuj się z nami za pomocą emaila.