POL-KONTO

 • Dla kogo POL-Konto ?
  • dla klientów deklarujących chęć posiadania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego,
  • dla osób fizycznych rezydentów,
  Pol-Konto to:
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej,
  • bezpłatne otwarcie rachunku,
  • niska opłata za prowadzenie rachunku,
  • stałe zlecenia, dzięki którym Bank reguluje wszystkie miesięczne rachunki za Ciebie,
  • ponad 4 700 bezprowizyjnych bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You),
  • dostęp do bankowości elektronicznej eBankNet,
  • autoryzacja przelewów za pomocą SMS,
  Pol-Konto służy do przechowywania środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń oraz otwierania terminowych lokat oszczędnościowych.

  Rachunek otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych - rezydentów – na rzecz jednej osoby, albo jako wspólny dla dwóch osób.

  Wymagane dokumenty:
  Aby założyć POL-Konto wystarczy przedłożyć dokument tożsamości, podpisać umowę oraz Kartę Wzorów Podpisów.

  Środki pieniężne gromadzone na POL-Koncie oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.

  Wybierając POL-Konto otrzymujesz:
  • łatwy, szybki i dogodny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie Visa PayWave (zbliżeniowa), MasterCard PayPass (zbliżeniowa), VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem - najnowocześniejszą i doskonale zabezpieczoną kartą, która pozwala na dokonywanie codziennych zakupów w kraju i za granicą do wysokości wolnych środków. Pieniądze można wypłacić szybko i bez prowizji w sieci bankomatów Banku Spółdzielczego w Grybowie oraz wszystkich bankomatów Banków Spółdzielczych, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., BGŻ S.A. oraz Planet Cash4You, co w sumie daje ponad4 700 bezprowizyjnych bankomatów w całej Polsce,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
  • możliwość korzystania z wielu dodatkowych produktów i usług bankowych:
   • kredyt odnawialny,
   • karty płatnicze,
  • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • możliwość wyboru formy zadłużenia:
   • kredyt odnawialny,
  • korzystanie z dodatkowych środków finansowych:
   • kredyt odnawialny,
  • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS,
  • wygodny sposób na przekazywanie wynagrodzenia, renty lub emerytury,
  • bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku.
 • Osobiście w placówce
  Zapraszamy do naszych placówek!
  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
  Kontakt telefoniczny

  Skontaktuj się z naszym konsultantem. Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

  Centrala Grybów:
  +48 18 440 86 50
  O/Uście Gorlickie
  + 48 18 351 60 09
  O/Korzenna
  +48 18 441 70 36
  O/Bobowa
  +48 18 351 40 01

  (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora)

  Kontakt możliwy jest również pod faksem
  Centrala Grybów:
  +48 18 440 86 60
  O/Uście Gorlickie
  + 48 18 351 60 09
  O/Korzenna
  +48 18 441 70 36
  O/Bobowa
  +48 18 351 40 01

  Kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Grybowie w godzinach pracy.

  Kontakt przez email

  Skontaktuj się z nami za pomocą emaila.