Skip to main content
 • Kredyt "MÓJ DOM"

  Kredyt "MÓJ DOM"

  Kredyt "MÓJ DOM"

  • Korzyści

   Kredyt "Mój Dom" to:

   • kredyt do 80% wartości nieruchomości,
   • okres kredytowania – nawet do 25 lat,
   • szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych),
   • do 24 miesięcy karencji.

   Nie czekaj aż marzenia o własnym domu spełnią się same!
   Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” i zamieszkaj u siebie!

   Cel kredytowania:

   1. zakup działki (nieruchomości gruntowej) przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego.
   2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
   3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
   4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
   5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;
   6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
   7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
   8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   9. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   10. remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   11. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
   12. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego: budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
   13. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
   14. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

   Okres kredytowania– od 1 roku do 25 lat,

   Wymagany wkład własny

   • 50% w przypadku kredytu na zakup działki budowlanej,
   • 20% - w przypadku pozostałych celów kredytowania,

   Zabezpieczenie:

   • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu,
   • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
   • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia na życie – w przypadku gdy spełnione są łącznie trzy warunki:
    • kwota kredytu przekracza 80.000 PLN,
    • suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat,
    • kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osoba posiadająca na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny),

   Transze:

   • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy,
   • spłata następuje w ratach równych lub malejących.

   Karencja:

   • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy,
   • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy,
   • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu.

    

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,98% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 310 000,00 PLN, okres kredytowania 300 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 8,50 % w skali roku –wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu ( stopa zmienna WIBOR  3 M (kwartał); 6,50%    i marży Banku w wysokości 2,00%). Równa rata kapitałowo-odsetkowa 2496,20 PLN, łączna liczba rat 300. Całkowity koszt kredytu: 442 383,13 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania  438 864,13 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku nie kredytowana wynosząca 200,00 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 1,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 100,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki; 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC-3); 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, ponieważ wysokość składki nie jest znana na dzień udzielenia kredytu. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 752 383,13 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenia kwoty spłacanej raty kredytu.

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Spółdzielczym w Grybowie:

  • 18 440 86 50 - Centrala Grybów (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 40 01 - Oddział Bobowa (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 441 70 36 - Oddział Korzenna (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 60 09 - Oddział Uście Gorlickie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

  Szczegółowy wykaz telefonów do poszczególnych placówek Banku znajduje się z zakładce "Placówki i bankomaty".

  Bank BPS

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Zrzeszającym BPS:

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01
  Zastrzeżenia kart dla Klientów
  • 18 440 86 56 - Bank Spółdzielczy w Grybowie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51
  • samodzielnie na portalu www.kartosfera.pl

  Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

  Kontakt e-mail

  Aby się skontaktować z Bankiem można również wysłać email'a na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj