Skip to main content
 • Karta zbliżeniowa VISA payWave

  Karta zbliżeniowa VISA payWave

  Karta VISA payWave:

  • jest międzynarodową kartą płatniczą z mikroprocesorem w standardzie EMV, którą można posługiwać się w Polsce i za granicą,
  • posiada nową zbliżeniową technologię , umożliwiającą dokonywanie szybkich płatności do określonej kwoty, jedynie poprzez zbliżenie karty do specjalnego czytnika – bez konieczności podawania jej sprzedawcy czy też umieszczania do czytnika dla kart z mikroprocesorem,
  • płatności powyżej określonej kwoty wymagają autoryzacji (kodem PIN lub kodem CVV2 przy płatnościach przez Internet).

  Dzięki karcie zbliżeniowej Visa payWave nie musisz już nosić ze sobą gotówki, a dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas.

  Kartą zapłacisz szybko i wygodnie na każdym kroku - w sklepach, kinie czy restauracji.

  Aby płatność zbliżeniowa doszła do skutku, musi być spełnione zatem kilka warunków:

  • karta aktywuje się tylko na sygnał wysyłany z czytnika jedynie na moment dokonywania konkretnej płatności,
  • karta musi znajdować się bardzo blisko czytnika - ok. 5 cm.

  Karta umożliwia: 

  • dokonywanie transakcji zbliżeniowych - funkcjonalność zbliżeniowa Visa PayWave działa wyłącznie przy transakcjach o niskiej wartości (w naszym Banku do 50 złotych); dokonanie transakcji o wyższej kwocie wymaga przeprowadzenia jej w „tradycyjny” sposób, z potwierdzeniem kodem PIN,
  • komfort - klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku,
  • bezpieczeństwo środków na rachunku karty – każda transakcja powyżej 50 zł jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem,
  • szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek,
  • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4500 bankomatów bez prowizji ( Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB,  BGŻ SA i Planet Cash4You ),
  • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych –
   w kraju i za granicą – bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat,
  • kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej,
  • dokonywanie transakcji w internecie,
  • poczucie bezpieczeństwa - korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę,
  • możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w bankomacie,
  • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty,
  • bezpłatne ubezpieczenie,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA,
  • sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomatach świadczących powyższe usługi,
  • płatności w Internecie,
  • wypłaty niewielkiej kwoty gotówki z kasy sklepowej przy dokonywaniu płatności kartą (usługa cash back),
  • doładowania telefonu komórkowego w sklepowej kasie,
  • możliwość samodzielnego wyłączenia lub włączenia funkcji zbliżeniowej na portalu kartosfera.pl,
  • płatność telefonem jak kartą.

  Zbliżeniowe karty VISA są akceptowane w całej Polsce. Aktualna lista punktów akceptujących karty zbliżeniowe VISA znajduje się na stronie internetowej www.visa.pl.

  • przeznaczenie : wydawana posiadaczom rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego
  • dzienne limity karty :
   • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 10 000 zł,
   • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 50 000 zł ,
  • maksymalny limit transakcji zbliżeniowej – 50 zł ,
  • okres ważności karty: 3 lata

  Dlaczego warto?

  Szybkość1
  Wygoda2
  Bezpieczeństwo3
  Akceptacja4

  1 Płatność zbliżeniowa kartą Visa z taką funkcjonalnością trwa krócej niż sekundę. Co więcej, nie trzeba tracić czasu na szukanie drobnych czy wydanie reszty: płatność zbliżeniowa jest szybka i bezproblemowa.
  2 Funkcjonalność zbliżeniowa jest dodana do zwykłej karty płatniczej – można zatem posługiwać się tylko jednym „kawałkiem plastiku”. Do płatności zbliżeniowych wystarczy tylko zbliżyć kartę do czytnika – i już.
  3Instrukcje płatnicze są przekazywane pomiędzy kartą a terminalem w bezpieczny sposób, przy zastosowaniu najwyższej jakości technik szyfrowania danych. Praktycznie nie istnieje możliwość „przechwycenia” danych karty przy płatności zbliżeniowej tylko dlatego, że Użytkownik karty przechodzi obok czytnika. Czytnik kart zbliżeniowych aktywuje się tylko na krótką chwilę, na wyraźne polecenie ze strony terminala płatniczego. Funkcjonalność zbliżeniowa Visa payWave działa wyłącznie przy transakcjach o niskiej wartości (w naszym Banku do 50 złotych); dokonanie transakcji o wyższej kwocie wymaga przeprowadzenia jej w „tradycyjny” sposób, z potwierdzeniem kodem PIN. Dodatkowym zabezpieczeniem jest limit łącznej wartości transakcji zbliżeniowych, zaprogramowany na każdej karcie. Jeżeli dana transakcja powoduje przekroczenie ustalonego przez Bank limitu transakcji zbliżeniowych możliwych do wykonania daną kartą, to terminal wymusi przeprowadzenie takiej transakcji w „tradycyjny” sposób, z potwierdzeniem kodem PIN. Limit ten zostaje automatycznie „wyzerowany” przy każdej transakcji potwierdzanej kodem PIN.
  Warto pamiętać, że odpowiedzialność Użytkownika karty Visa z funkcjonalnością zbliżeniową jest ustawowo ograniczona do równowartości 150 euro – tak samo, jak w przypadku karty płatniczej bez tej dodatkowej funkcjonalności. Ponadto, po zgłoszeniu bankowi-wydawcy karty faktu jej utracenia, Bank przejmuje całkowitą odpowiedzialność za ewentualne transakcje nieuprawnione.
  4Karty Visa tego typu mogą być używane i w sposób zbliżeniowy, i „tradycyjny” – dzięki mikroprocesorowi i paskowi magnetycznemu – wszędzie tam, gdzie znajduje się znak akceptacji Visa, czyli w ok. 24 mln punktów handlowo-usługowych na całym świecie.

  Przydatne informacje

  Jak to działa?

  Funkcjonalność zbliżeniowa Visa payWave pozwala łączyć zalety kart z mikroprocesorem z technologią łączności bezprzewodowej bliskiego zasięgu, dzięki której karta może w całkowicie bezpieczny sposób wymienić informacje z terminalem wyposażonym w czytnik zbliżeniowy.
  Jeżeli wartość transakcji nie przekracza 50 złotych, Użytkownik karty nie podaje jej sprzedawcy. Sam zbliża kartę do czytnika, na odległość maksymalnie do 5 cm. Płatność zbliżeniowa trwa krócej niż sekundę, a cała transakcja raptem kilka sekund – bez potrzeby przeciągania karty przez czytnik, wprowadzania kodu PIN czy składania podpisu na wydruku. Wystarczy, że Użytkownik zbliżeniowej karty Visa – widząc czytnik kart zbliżeniowych – poinformuje sprzedawcę, że chce skorzystać z tej formy płatności.
  Użytkownik jest natomiast proszony o potwierdzenie transakcji kodem PIN przy płatnościach o większej wartości (powyżej 50 złotych) lub wtedy, gdy został przekroczony limit płatności zbliżeniowych, ustalony dla danej karty przez Bank, który ją wydał.

  1. Zakup - Sprzedawca wprowadza na terminalu płatniczym kwotę zakupu; czytnik daje sygnał, by zbliżyć do niego kartę.
  2. Płatność - kupujący zbliża kartę do czytnika; w ułamku sekundy na ekranie pojawia się potwierdzenie odczytania danych o transakcji.
  3. Koniec transakcji - to wystarczy – płatność zbliżeniowa została dokonana, a transakcja zakończona.
  3D Secure

  Jeżeli sprzedający przez internet ma w swoim portalu internetowym wdrożone zabezpieczenie 3D Secure, a chcesz dokonywać zakupu i płatności kartą koniecznie przeczytaj poniższą informację.

  Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa płatności internetowych realizowanych za pośrednictwem kart debetowych/kredytowych Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje zobowiązujące banki do wdrożenia elektronicznych systemów zapewniających bezpieczeństwo tych płatności.

  Biorąc pod uwagę powyższe Bank Spółdzielczy w Grybowie wprowadził od 01 lutego 2015 r. dodatkowe zmiany wynikające z w/w rekomendacji w następującym zakresie:
   1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzenia transakcji internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verifide by Visa, MasterCard – pod nazwą MasterCardSecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
   2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 01.02.2015 r. był wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówkach Banku Spółdzielczego w Grybowie oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl);
   3. od 01.02.2015 r. zostaną wprowadzone – w ramach istniejących limitów bezgotówkowych – limity transakcji internetowych dla kart płatniczych.
  Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Grybowie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.
  W celu zarejestrowania i aktywacji usługi 3D Secure w portalu kartowym, należy:
  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.katosfera.pl
  • podać numer PESEL – dla rezydentów lub numer nierezydenta podany przez Bank – dla nierezydentów,
  • wpisać otrzymane na numer telefonu hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
  • aktywować usługę 3D Secure.

  W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym z wdrożonym zabezpieczeniem 3D Secure postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  Przydatne instrukcje:

  Zastrzeżenie karty
  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:
  • telefonicznie w Contact Center Banku (tel.: +48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50 ),
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku Spółdzielczego w Grybowie (tel. 18 440 86 50)
  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA,
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl,
  W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.
  Zgłoszenie jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności. Do czasu zgłoszenia Bankowi utraty karty, Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane z użyciem utraconej karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia).

  Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia utraty karty z wyłączeniem transakcji, do których doszło z winy umyślnej Użytkownika karty.

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Spółdzielczym w Grybowie:

  • 18 440 86 50 - Centrala Grybów (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 40 01 - Oddział Bobowa (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 441 70 36 - Oddział Korzenna (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 60 09 - Oddział Uście Gorlickie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

  Szczegółowy wykaz telefonów do poszczególnych placówek Banku znajduje się z zakładce "Placówki i bankomaty".

  Bank BPS

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Zrzeszającym BPS:

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01
  Zastrzeżenia kart dla Klientów
  • 18 440 86 56 - Bank Spółdzielczy w Grybowie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51
  • samodzielnie na portalu www.kartosfera.pl

  Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

  Kontakt e-mail

  Aby się skontaktować z Bankiem można również wysłać email'a na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj