• Karta VISA Classic Debetowa Junior

  Karta VISA Classic Debetowa Junior

  Karta VISA Classic Debetowa Junior wydawana jest do rachunku POL-Konto Junior.

  Dla kogo:

  • KARTA VISA CLASSIC JUNIOR dla młodzieży w wieku od 13-18 lat.

  Karta VISA Classic Debetowa Junior:

  • jest międzynarodową kartą płatniczą z mikroprocesorem w standardzie EMV, którą można posługiwać się w Polsce i za granicą,
  • nie posiada funkcji zbliżeniowej, dlatego wszystkie transakcje realizowane przy pomocy karty płatniczej wymagają autoryzacji (kodem PIN lub kodem CVV2),
  • daje możliwość ustalenia niższych maksymalnych dziennych limitów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.

  Podstawowe opłaty:

  • Opłata za użytkowanie karty - 0 zł miesięcznie,
  • Transakcje bezgotówkowe - 0 zł,
  • Bankowość elektroniczna eBankNet - 0 zł,
  • Transakcje gotówkowe w bankomatach: Zrzeszenia Banku BPS S.A. i SGB-Banku S.A., Banku BGŻ, Planet cash4you - 0 zł od transakcji,
  • Transakcje gotówkowe w pozostałych bankomatach w kraju - 5 zł od transakcji,

  Okres ważności:

  • Karta płatnicza VISA CLASSIC JUNIOR jest wydawana na okres 3-ch lat.
  • Okres ważności karty określony jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie.
  • Niezłożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres.

  Karta umożliwia:

  • dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, PLUS,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA,
  • sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomatach świadczących powyższe usługi,
  • płatności w Internecie,
  • wypłaty niewielkiej kwoty gotówki z kasy sklepowej przy dokonywaniu płatności kartą (usługa cash back),
  • doładowania telefonu komórkowego w sklepowej kasie.

  Dlaczego warto?

  bezpieczeństwo - unikanie noszenia przy sobie pieniędzy, chroniąc je tym samym przed utratą
  wygoda - stały dostęp do środków na rachunku, dzięki akceptacji karty w milionach bankomatów i placówek handlowo-usługowych na całym świecie
  szybkość transakcji - rozliczenie transakcji w trybie online (tj. z natychmiastowym obciążeniem rachunku)
  oszczędność czasu, dzięki usłudze cash back i możliwości doładowania telefonu komórkowego w bankowości elektronicznej eBankNet
  bezpłatne ubezpieczenie karty

  Przydatne informacje

  Jak otrzymać?

  O kartę może ubiegać się każdy posiadacz konta POL-Konto Junior.

  Sam sprawdź jakie to proste – przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Grybowie, złóż wniosek, podpisz umowę i korzystaj z dostępu do pieniędzy przez 24h.

  3D Secure

  Jeżeli sprzedający przez internet ma w swoim portalu internetowym wdrożone zabezpieczenie 3D Secure, a chcesz dokonywać zakupu i płatności kartą koniecznie przeczytaj poniższą informację.

  Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa płatności internetowych realizowanych za pośrednictwem kart debetowych/kredytowych Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje zobowiązujące banki do wdrożenia elektronicznych systemów zapewniających bezpieczeństwo tych płatności.

  Biorąc pod uwagę powyższe Bank Spółdzielczy w Grybowie wprowadził od 01 lutego 2015 r. dodatkowe zmiany wynikające z w/w rekomendacji w następującym zakresie:
   1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzenia transakcji internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verifide by Visa, MasterCard – pod nazwą MasterCardSecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
   2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 01.02.2015 r. był wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówkach Banku Spółdzielczego w Grybowie oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl);
   3. od 01.02.2015 r. zostaną wprowadzone – w ramach istniejących limitów bezgotówkowych – limity transakcji internetowych dla kart płatniczych.
  Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Grybowie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.
  W celu zarejestrowania i aktywacji usługi 3D Secure w portalu kartowym, należy:
  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.katosfera.pl
  • podać numer PESEL – dla rezydentów lub numer nierezydenta podany przez Bank – dla nierezydentów,
  • wpisać otrzymane na numer telefonu hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
  • aktywować usługę 3D Secure.

  W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym z wdrożonym zabezpieczeniem 3D Secure postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  Przydatne instrukcje:

  Zastrzeżenie karty
  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:
  • telefonicznie w Contact Center Banku (tel.: +48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50 ),
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku Spółdzielczego w Grybowie (tel. 18 440 86 50 )
  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA,
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl,
  W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.
  Zgłoszenie jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności. Do czasu zgłoszenia Bankowi utraty karty, Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane z użyciem utraconej karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia).

  Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia utraty karty z wyłączeniem transakcji, do których doszło z winy umyślnej Użytkownika karty.

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Spółdzielczym w Grybowie:

  • 18 440 86 50 - Centrala Grybów (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 40 01 - Oddział Bobowa (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 441 70 36 - Oddział Korzenna (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 60 09 - Oddział Uście Gorlickie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

  Szczegółowy wykaz telefonów do poszczególnych placówek Banku znajduje się z zakładce "Placówki i bankomaty".

  Bank BPS

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Zrzeszającym BPS:

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01
  Zastrzeżenia kart dla Klientów
  • 18 440 86 56 - Bank Spółdzielczy w Grybowie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51
  • samodzielnie na portalu www.kartosfera.pl

  Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

  Kontakt e-mail

  Aby się skontaktować z Bankiem można również wysłać email'a na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj