Skip to main content
 • Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA

  Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA

  Dzięki karcie Visa Classic Debetowa nie musisz już nosić ze sobą gotówki, a dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas.

  Przeznaczenie:

  Karta kredytowa VISA Classic Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza zapewniająca jednocześnie wygodę płacenia i kredyt zawsze pod ręką.

  Dla kogo?

  Karta ludzi otwartych na świat. Skierowana jest do osób ceniących komfort, prestiż, swobodę finansową a także bezpieczeństwo. Użytkownikiem karty może być Posiadacz rachunku w Banku Spółdzielczym w Grybowie, a także Pełnomocnik do rachunku.

  Karta debetowa VISA Classic to uniwersalna waluta:

  Podczas wyjazdów zagranicznych nie musisz martwic się o miejscowa walutę. Swobodnie korzystaj z karty a wszystkie transakcje dokonane za granicą zostaną rozliczone w złotych polskich.

  Okres ważności karty: 3 lata

  Autoryzacja transakcji:

  Bank nie udziela autoryzacji w przypadku próby dokonania transakcji:

  • której kwota przekracza wartość wolnych środków lub wartość dziennego limitu transakcyjnego,
  • przy użyciu karty zastrzeżonej,
  • kartą, której numer PIN jest zablokowany,
  • kartą, do której utracono prawo użytkowania.

  W przypadku transakcji nieautoryzowanych nie są sprawdzane limity autoryzacyjne.

  Użytkownik karty wyraża zgodę na dokonanie transakcji poprzez:

  • wprowadzenie numeru PIN – w przypadku transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w niektórych punktach handlowo-usługowych i jednostkach banków,
  • złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu zgodnego z wzorem na karcie – w przypadku transakcji dokonywanych w punktach handlowo-usługowych i jednostkach banków.
  Możliwości karty:
  • zapłata za towary i usługi bez prowizji w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA, w tym również przez internet, , telefon w kraju i za granicą,
  • wypłata gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,
  • wypłata gotówki w bankomatach oznaczonych logiem VISA,
  • wypłata gotówki w wybranych punktach handlowo-usługowych ramach usługi Visa cash back,
  • sprawdzenie wysokości wolnych środków oraz wydruk mini wyciągu w bankomatach świadczących taką usługę,
  • dokonanie zmiany numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę,
  • doładowania telefonu komórkowego.
  Bezpieczeństwo:

  Używając karty kredytowej VISA Classic, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki.

  A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

  Dlaczego warto?

  komfort - klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku
  bezpieczeństwo środków na rachunku karty – każda transakcja jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem
  szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
  łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4 700 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You)
  możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat
  kontrolę nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej
  możliwość dokonywania transakcji w internecie
  możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty (maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 10 000 zł, maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 50 000 zł)
  możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w bankomacie
  możliwość zmiany kodu PIN w bankomacie świadczącym taką usługę

  Przydatne informacje

  3D Secure

  Jeżeli sprzedający przez internet ma w swoim portalu internetowym wdrożone zabezpieczenie 3D Secure, a chcesz dokonywać zakupu i płatności kartą koniecznie przeczytaj poniższą informację.

  Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa płatności internetowych realizowanych za pośrednictwem kart debetowych/kredytowych Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje zobowiązujące banki do wdrożenia elektronicznych systemów zapewniających bezpieczeństwo tych płatności.

  Biorąc pod uwagę powyższe Bank Spółdzielczy w Grybowie wprowadził od 01 lutego 2015 r. dodatkowe zmiany wynikające z w/w rekomendacji w następującym zakresie:
   1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzenia transakcji internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verifide by Visa, MasterCard – pod nazwą MasterCardSecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
   2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 01.02.2015 r. był wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówkach Banku Spółdzielczego w Grybowie oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl);
   3. od 01.02.2015 r. zostaną wprowadzone – w ramach istniejących limitów bezgotówkowych – limity transakcji internetowych dla kart płatniczych.
  Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Grybowie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.
  W celu zarejestrowania i aktywacji usługi 3D Secure w portalu kartowym, należy:
  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.katosfera.pl
  • podać numer PESEL – dla rezydentów lub numer nierezydenta podany przez Bank – dla nierezydentów,
  • wpisać otrzymane na numer telefonu hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
  • aktywować usługę 3D Secure.

  W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym z wdrożonym zabezpieczeniem 3D Secure postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  Przydatne instrukcje:

  Zastrzeżenie karty
  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:
  • telefonicznie w Contact Center Banku (tel.: +48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50 ),
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku Spółdzielczego w Grybowie (tel. 18 440 86 50 )
  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA,
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl,
  W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.
  Zgłoszenie jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności. Do czasu zgłoszenia Bankowi utraty karty, Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane z użyciem utraconej karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia).

  Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia utraty karty z wyłączeniem transakcji, do których doszło z winy umyślnej Użytkownika karty.

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Spółdzielczym w Grybowie:

  • 18 440 86 50 - Centrala Grybów (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 40 01 - Oddział Bobowa (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 441 70 36 - Oddział Korzenna (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 60 09 - Oddział Uście Gorlickie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

  Szczegółowy wykaz telefonów do poszczególnych placówek Banku znajduje się z zakładce "Placówki i bankomaty".

  Bank BPS

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Zrzeszającym BPS:

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01
  Zastrzeżenia kart dla Klientów
  • 18 440 86 56 - Bank Spółdzielczy w Grybowie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51
  • samodzielnie na portalu www.kartosfera.pl

  Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

  Kontakt e-mail

  Aby się skontaktować z Bankiem można również wysłać email'a na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj