Skip to main content
 • eCorpoNet

  eCorpoNet

  eCorpoNet- to nowoczesny i wygodny sposób zarządzania rachunkami firmowymi i instytucjonalnymi za pośrednictwem bankowości internetowej. System ten umożliwia swobodny i bezpieczny dostęp do środków finansowych w trybie on-line przez cały dzień roboczy.

  Operacje bankowe mogą być dokonywane za pomocą dowolnego komputera podłączonego do sieci internetowej. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, przelewy są autoryzowane w wybrany przez Klienta sposób ( lista haseł TAN, hasła SMS lub podpis elektroniczny), a wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

  Dlaczego warto?

  dostępność do swoich rachunków w dowolnym czasie i miejscu
  dostęp do wszystkich rachunków Klienta pod jednym loginem
  bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych
  swoboda dysponowania środkami bez stania w kolejkach

  Przydatne informacje

  Funkcje systemu

  Funkcjonalność systemu:

  • podgląd wszystkich rachunków Klienta,
  • dostąp do sald bieżących i wolnych środków,
  • dostęp do operacji bieżących oraz historii rachunków,
  • możliwość wydruku wyciągów,
  • możliwość realizacji przelewów pojedynczych oraz tworzenia paczek przelewów,
  • szybkie przelewy SORBNET.
  • możliwość importu paczek przelewów z programów finansowo-księgowych firm, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych,
  • możliwość udostępnienia systemu dla osób, które miałyby dostęp jedynie do wprowadzania przelewów (ograniczony zakres uprawnień),
  • możliwość podpisywania przelewów przez jedną lub kilka osób w ustalonym powiązaniu,
  • możliwość podpisywania dysposyzji przelewów jednym z trzech sposobów: podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany), SMS lub lista kodów TAN,

  W ramach systemu Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

  1.Przelewów

  • tworzenia listy kontrahentów,
  • tworzenia definicji przelewów do ZUS ,US,
  • tworzenia paczek przelewów,
  • tworzenia przelewów realizowanych w określonym terminie,
  • przesyłania gotowych przelewów do akceptacji,
  • cofnięcia przelewu do poprawy (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank),
  • usuniecie przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank),

  2. Stałych zleceń

  • tworzenia stałych zleceń,
  • uaktualniania zlecenia,
  • usuwania zlecenia stałego,

  3.Hasła

  • zmiana hasła,

  Udostępnienie usługi eCorponet jest możliwe:

  • po złożeniu wniosku o dostęp do systemu bankowości internetowej eCorpoNet,
  • po podpisaniu umowy o świadczenie usługi systemu bankowości internetowej eCorpoNet,
  Pierwsze uruchomienie

  Dostęp do systemu jest możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu.

  W celu poprawnej współpracy z Systemem eCorpoNet Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego następujące wymagania:

  • system Windows 2000/XP lub nowszy;
  • dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarka internetowa z zainstalowaną obsługa języka Java oraz umożliwiająca stosowanie protokołu SSL 3.0 128-bit.
  • wymagane jest korzystanie z przeglądarki Microsoft Internet Explorer wersja 8.0 lub nowsza bądź Mozilla Firefox wersja 35.0 lub nowsza; opcjonalnie czytnik elektronicznego podpisu kwalifikowanego;

  Czasami wymagana jest zmiana uprawnień Javy. Należy wtedy wejść w Panel Sterowania oraz ustawić opcje Javy zgodnie z widokiem ponjiżej:

  Bezpieczeństwo:

  • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia.
  • Czy adres rozpoczyna się od "https://"?
  • Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
  • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę).
  • Sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu).
  • Chroń swoje hasła!
  • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych.
  • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł.
  • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję.
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu.
  • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.
  Bezpieczeństwo

  ZASADY
  bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

  • Zapamiętaj hasło,
  • Nie ujawniaj hasła,
  • Zmieniaj regularnie hasło,
  • Unikaj używania łatwych haseł, stosuj hasła trudne do rozszyfrowania,
  • Hasło musi mieć co najmniej  8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę,
  • Nie przechowuj hasła razem z loginem,
  • Nie odchodź od komputera podczas zalogowania do systemu,
  • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy,
  • Nie korzystaj z nieznanych sieci bezprzewodowych oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe,
  • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku,
  • Nie wchodź na stronę internetową Banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzących mailach,
  • Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe
   Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce), sprawdź czy jest ważny,
  • Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila itp.

  Pamiętaj, że:

  • System eBankNet i eCorpoNet nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego z listy kodów jednorazowych lub przesłanego za pomocą SMS przy autoryzacji pojedynczej operacji.
  • Na stronie logowania nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego. Podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne z koperty).
  • Nigdy nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
  • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub hasła jednorazowego  blokują dostęp do systemu.
  • Dyspozycję odblokowania można dokonać telefonicznie bądź osobiście w Banku.
  • Bank nie wykonuje usług pomocy zdalnej przy użyciu pulpitu zdalnego lub innego narzędzia. Dlatego każdą taką próbę należy traktować jako oszustwo i natychmiast zgłosić do Banku. Istenieje bowiem ryzyko, że oszust w ten sposób próbuje wyłudzić środki Klienta.
  Przydatne dokumenty

  Wnisoek o udostępnie systemu bankowości elektronicznej eCorpoNet oraz opis funcjonalności systemu można pobrać ze strony www.ecorponet.bsgrybow.pl.

  Znajdziesz nas też tutaj