Skip to main content
  • Aktualności
  • Zmiana Tabeli oprocentowania dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Zmiana Tabeli oprocentowania dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych

27-09-2023

Z dniem 26.09.2023 r. uległa zmianie Tabela oprocentowania dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Szanowni Państwo,

W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 07 września 2023 r. podstawowych stóp procentowych NBP, w tym:

  • stopy redyskonta weksli,
  • stopy referencyjnej,
  • stopy lombardowej,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grybowie podjął decyzję o zmianie oprocentowania produktów depozytowych, która będzie obowiązywać od dnia 09 października 2023 r.

Informacje o aktualnym oprocentowaniu depozytów dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bsgrybow.pl w zakładce „Oprocentowanie i prowizje”.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grybowie

Znajdziesz nas też tutaj