Skip to main content

Założyciele

Inicjatorami powstania Banku Spółdzielczego w Grybowie, a także organizatorami, byli uczestnik Powstania Styczniowego, późniejszy założyciel apteki w Grybowie mgr farmacji Karol Tulszycki i burmistrz Grybowa dr Adam Jakubowski.

Najważniejsze informacje na temat Karola Tulszyckiego (ur. 28 stycznia 1832) pochodzą z nekrologu, który redakcja Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego zamieściła w numerze z dnia 21 stycznia 1888.Dowiadujemy się o Jego burzliwej młodości: "Ś.p. Karol twardy miał żywot i przez same ciernie przechodził za życia. Już jako student czynny brał udział w walce o niepodległość Wegier w korpusie Damianicza. Komendant kawaleryi hr. Iliński zachwycony zapałem młodzieńczym Karola mianował go swoim adjutantem i w tym charakterze odbył on całą kampaniję. Po upadku powstania węgierskiego wzięty w szeregi piechoty wojska austryjackiego dosłuży, się stopnia nadporucznika. Lecz miłując gorąco ojczystą ziemię, na widok rozwiniętych sztandarów, pospieszył w r. 1863 w szeregi powstańcze i jako kapitan odbył całą ostatnią smutną naszą kampaniję".

Magister Tulszycki bardzo aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Grybowa. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w dniu 19 sierpnia 1879 został wybrany do Sekcji Skarbowej i Prawnej oraz do sekcji Policji, Zdrowia i Czystości. Równocześnie został radnym miejskim. Piastował także godność dyrektora Towarzystwa Zaliczkowego w Grybowie. Zarejestrowane ono zostało w r. 1876., a jednym z jego założycieli był właśnie Tulszycki.

Magister Karol Tulszycki zmarł 25 stycznia 1888. Śmierć jego była skutkiem długiej choroby sercowej. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Grybowie, a na jego grobie umiejscowiony jest kamienny pomnik.

Uznawanym za drugiego inicjatora założenia Banku Spółdzielczego w Grybowie jest dr Adam Jakubowski - ówczesny burmistrz Grybowa i lekarz kolejowy. Przy jego udziale 19 sierpnia 1880 r. rozporządzeniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego we Lwowie otwarto również Krajowy Naukowy Warsztat Kołodziejski w Grybowie oraz powołano do służby Ochotnicza Straż Ogniową. Dr Jakubowski zmarł w roku 1908.

Znajdziesz nas też tutaj