Władze Banku

 • Zarząd Banku Spółdzielczego w Grybowie:

  Antoni Klimontowski -   Prezes Zarządu
  Małgorzata Frączek-Kłapacz    
  - Wiceprezes Zarządu
  Wojciech Jasiński
  - Wiceprezes Zarządu
 • Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Grybowie:

  Marian Chronowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej O/Grybów
  Alicja Kipiel - Z-ca Przewodnicząceo Rady Nadzorczej O/Bobowa
  Teresa Szczepanek - Sekretarz Rady Nadzorczej O/Korzenna

  Halina Ogorzałek - Członek Rady Nadzorczej O/Grybów
  Dorota Korbelak - Członek Rady Nadzorczej O/U.Gorlickie
  Adam Krok - Członek Rady Nadzorczej O/Grybów
  Jan Krok - Członek Rady Nadzorczej O/Grybów
  Bronisława Lisowicz - Członek Rady Nadzorczej O/U.Gorlickie
  Stanisław Michalik - Członek Rady Nadzorczej O/Korzenna
  Stanisław Szeliga - Członek Rady Nadzorczej O/Korzenna
  Stanisław Tabiś - Członek Rady Nadzorczej O/Bobowa
  Maria Tajak - Członek Rady Nadzorczej O/Bobowa
  Irena Woźniak - Członek Rady Nadzorczej O/U.Gorlickie