Rachunek a'Vista

 • Dla kogo Rachunek a’Vista?

  Rachunek a'Vista z wkładem oszczędnościowym płatnym na każde żądanie w PLN jest przeznaczony dla osób nieposiadających regularnych dochodów, wykonujących wolne zawody, jako rachunek dodatkowy dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunki lokat terminowych oraz dla wszystkich osób fizycznych, które chciałyby ulokować swoje oszczędności na rachunku a'Vista i służy do:
  • gromadzenia wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie, z wyjątkiem wkładów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą,
  • korzystania z różnorodnych usług oferowanych przez Bank.
  Posiadaczem rachunku może być również osoba fizyczna w tym osoba małoletnia.

  Rachunek a’Vista to:
  • bezpieczeństwo deponowanych środków,
  • dostępność środków gromadzonych na rachunku, przy jednoczesnym ich oprocentowaniu,
  • waluta: PLN.
 • Zalety Rachunków a'vista:

  • brak opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku,
  • wypłaty można dokonywać w każdej placówce Poczty Polskiej i w bankach należących do Porozumienia,
  • możliwość gromadzenia wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie, z wyjątkiem wkładów z tytułu prowadzonej działalności,
  • możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą,
  • sprawne dokonywanie płatności - możliwość składania zleceń stałych,
   dotyczących płatności za energię, gaz, telefon, itp.,
  • kontrolowanie wydatków, ponieważ po każdej operacji sporządzany jest wyciąg, który można odbierać w siedzibie Banku lub otrzymywać pocztą,
  • dowodem posiadania wkładu oszczędnościowego płatnego na każde żądanie jest książeczka oraz umowa podpisana przez obie strony.
  • do otwarcia konta wystarczy:
   • przedstawienie dowodu osobistego,
   • dokonanie pierwszej wpłaty na konto w wysokości minimum 10,- zł.
  • posiadacz otrzymuje książeczkę, za pomocą której dokonuje wpłat i wypłat gotówki.


  Wpłaty
   na rachunek:

  • Wpłaty na rachunek można dokonywać:
   • w kasach naszego Banku
    • po przedłożeniu książeczki oszczędnościowej,
    • przy użyciu bankowych dowodów wpłaty.
   • w innych bankach i placówkach pocztowych
    • przy użyciu bankowych dowodów wpłaty.
  • Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane osobiście, przez zakład pracy, ZUS lub każdą osobę, która zna numer rachunku oraz imię i nazwisko Posiadacza rachunku.


  Wypłaty z rachunku:

  • Wypłaty z rachunku można dokonywać w formie:
   • gotówkowej:
    1. w kasach naszego Banku - po przedłożeniu książeczki oszczędnościowej,
    2. w kasach innych Banków, z którymi zawarte są Porozumienia w sprawie wzajemnego dokonywania zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych a’Vista (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi),
   • bezgotówkowej:
    1. w kasach naszego Banku,
    2. realizując polecenia przelewu, polecenia zapłaty.
  • Wypłaty nie mogą powodować zmniejszenia salda poniżej 10,- zł.
 • Osobiście w placówce
  Zapraszamy do naszych placówek!
  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
  Kontakt telefoniczny

  Skontaktuj się z naszym konsultantem. Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

  Centrala Grybów:
  +48 18 440 86 50
  O/Uście Gorlickie
  + 48 18 351 60 09
  O/Korzenna
  +48 18 441 70 36
  O/Bobowa
  +48 18 351 40 01

  (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora)

  Kontakt możliwy jest również pod faksem
  Centrala Grybów:
  +48 18 440 86 60
  O/Uście Gorlickie
  + 48 18 351 60 09
  O/Korzenna
  +48 18 441 70 36
  O/Bobowa
  +48 18 351 40 01

  Kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Grybowie w godzinach pracy.

  Kontakt przez email

  Skontaktuj się z nami za pomocą emaila.