Uniwersalny kredyt hipoteczny

 • Kredyt Uniwersalny Hipoteczny to:

  • kredyt na dowolny cel,
  • okres kredytowania – nawet do 25 lat,
  • kredyt nawet do 60% wartości nieruchomości,

  Uwolnij zamrożony kapitał! Mieszkanie i dom mogą spełniać marzenia!
  Skorzystaj z Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego i spełnij każde swoje marzenie - nowe meble, samochód, wycieczkę do egzotycznych krajów czy studia dla swojego dziecka!

  • Cel kredytowania: dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania srodków, ale cel ten musi zostać określony w umowie kredytu.
  • Kwota kredytu: od 30.000 PLN do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem.
  • Zabezpieczenie:
   • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej,
   • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
   • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia na życie – w przypadku gdy spełnione są łącznie trzy warunki:
    • kwota kredytu przekracza 80.000 PLN,
    • suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat,
    • kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osoba posiadająca na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny),
   • Transze i Karencja:
    • wypłata kredytu następuje jednorazowo,
    • dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
    • raty równe lub malejące

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,60% dla następujących założeń : całkowita kwota kredytu: 100 000,00 PLN, okres kredytowania 300 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 8,00 % w skali roku –wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu( stopa zmienna WIBOR 3 M (kwartał); 3,50%  i marży Banku w wysokości 4,50% ). Równa rata kapitałowo-odsetkowa 771,82 PLN, łączna liczba rat 300. Całkowity koszt kredytu: 133 961,54 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 131 542,54 PLN, prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku nie kredytowana wynosząca 200,00 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki; 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC-3); 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawca tych usług dodatkowych dla konsumenta oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, ponieważ wysokość składki nie jest znana na dzień udzielenia kredytu.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 233 961,54 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenia kwoty spłacanej raty kredytu.