Kredyt Dobry Kredyt - EKO DOM

 • Zalety Kredytu Gotówkowego "DOBRY KREDYT – EKO DOM":

  • sfinansowanie potrzeb związanych z:
   • zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych;
   • zakup i montaż kolektorów słonecznych;
   • zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków;
   • wymianę kotła grzewczego wraz z termomodernizacją instalacji centralnego ogrzewania;
   • wymianę okien, drzwi zewnętrznych, wykonanie ocieplenia (termomodernizacji) budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
   • refundację poniesionych nakładów, o których mowa powyżej, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed podpisaniem Umowy „DOBRY KREDYT-EKO DOM”
   • raty miesięczne,
   • możliwość wyboru dnia spłaty raty,
   • raty równe lub malejące
  • wysoka kwota kredytu – do 50.000 PLN,
  • oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M – 7,50% ,
  • okres kredytowania – do 96 miesięcy,
  • minimum formalności,
  • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
  • specjalne pakiety ubezpieczeń na życie ,
  • prowizja od udzielonej kwoty kredytu – 0,00%,
  • spłata rat:
  • Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie Grupy Genrali.

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi dla reprezentatywnego przykładu 7,75% przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 19.04.2022r., całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł, okres kredytowani 96 miesięcy, spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych do 19 dnia każdego miesiąca, oprocentowanie kredytu : 7,50 % w skali roku –wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu( stopa zmienna WIBOR 3 M (kwartał); 3,50% i marży Banku w wysokości 4 p.p. ), prowizja 0,00% od udzielonej kwoty kredytu. Całkowity koszt kredytu dla przykładu reprezentatywnego wynosi 16 642,68 zł w tym odsetki 16 642,68 zł, prowizja 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 66 642,68 zł. Dostępność oferty uzależniona jest od wyniku przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Grybowie analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez Niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

   

 • Do kredytu "Cztery Pory Roku" oferujemy specjalne pakiety ubezpieczeń opracowane we współpracy z Grupą Generali.

  Dostępne ubezpieczenia:

  • pakiet  obejmuje ubezpieczenie na wypadek:
   • śmierci,
   • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku NW,
   • trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w wyniku choroby,
   • poważnego zachorowania.

  Oba ubezpieczenia mają charakter dobrowolny - proponowane są opcjonalnie jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu.