Lokata na nowe środki

22-08-2022

„Lokata na nowe środki”

  • Lokata promocyjna przyjmowana jest na okres 3 lub 6 miesięcy
  • Na nowe środki, tj. nadwyżki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, oszczędnościowych lokatach terminowych danego klienta według stanu na dzień 18.08.2022 r.
  • Oprocentowanie stałe w okresie umownym wynosi:
  • dla lokaty 3 miesięcznej - 6,00 % (w skali roku)
  • dla lokaty 6 miesięcznej - 6,25 % (w skali roku)
  • Minimalna kwota lokaty 3 000,00 złotych
  • Promocja trwa do 14.10.2022 r - przedłużona do 16.12.2022 r.

Lokata na nowe środki dedykowana jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Do zawarcia lokaty na nowe środki uprawnieni są nowi klienci nieposiadający żadnych rachunków dla osób fizycznych w dniu założenia lokaty lub klienci deponujący nowe środki, tj. nadwyżkę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, oszczędnościowych lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich według stanu na dzień 18.08.2022 r.  w stosunku do dnia poprzedzającego dzień założenia lokaty.

Oprocentowanie lokaty liczone jest według stałej stopy procentowej, która w stosunku rocznym wynosi: 

  • dla lokaty 3 miesięcznej - 6,00 % (w skali roku)
  • dla lokaty 6 miesięcznej - 6,25 % (w skali roku)

Lokata na nowe środki jest nieodnawialna i przyjmowana jest na okres 3 lub 6 miesięcy.

Jeden klient w czasie trwania promocji może założyć dowolną ilość „Lokat na nowe środki” .

 

BSGrybow plakat

Znajdziesz nas też tutaj