• Konto powitlane

  Konto powitlane

  Warunki posiadania

  1. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto Powitalne prowadzony jest w PLN i przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, jako rachunek indywidualny.
  2. O otwarcie rachunku mogą wystąpić osoby nieposiadające w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia dyspozycji otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto Powitalne” rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  Pol-Konto.
  3. Osoba zawierająca umowę o Konto Powitalne aby skorzystać z oferty zobowiązana jest:
   • aktywować usługę bankowości elektronicznej eBankNet,
   • pobrać na swój telefon aplikację mobilną BS Grybów mobile Net,
   • wybrać elektroniczny kanał komunikacji z Bankiem,
  4. Posiadacz rachunku przez cały okres funkcjonowania Konta Powitalnego korzysta z preferencyjnych warunków zawartych w Taryfie opłat i prowizji.
  5. Posiadacz rachunku może otworzyć tylko jedno Konto Powitalne indywidualne lub wspólne.

  Dlaczego warto?

  bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku*
  bezpłatne przelewy internetowe
  bezpłatne stałe zlecenia w bankowości internetowej, dzięki którym Bank reguluje wszystkie miesięczne rachunki za Ciebie
  bezpłatne wydanie karty debetowej*
  ponad 7000 bezprowizyjnych bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You)

  * Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł, gdy bezgotówkowe transakcje wykonane kartą debetową w miesiącu kalendarzowym wyniosą 300 zł. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku opłata za obsługę karty wynosi 4 zł.
  * Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0 zł, gdy w zadanym okresie (miesiącu kalendarzowym) suma wpływów na rachunek będzie większa lub równa 500 zł.

  Znajdziesz nas też tutaj