Mapa Serwisu

Level 1 Item Stawki referencyjne
Level 1 Item Placówki Banku BPS i bankomaty darmowe dla Klientów Banku i Grupy BPS
Level 1 Item O Banku
Level 2 Item Założyciele
Level 2 Item Historia banku
Level 2 Item Misja banku
Level 2 Item Władze banku
Level 2 Item Struktura Banku
Level 2 Item Placówki i bankomaty
Level 2 Item Polityka informacyjna
Level 2 Item Podmioty współpracujące
Level 2 Item ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO
Level 2 Item Aktualności
Level 2 Item Zgłaszanie reklamacji
Level 2 Item Restrukturyzacja zadłużenia Klientów
Level 2 Item Zasady gwarantowania depozytów
Level 2 Item EURO-FATCA
Level 2 Item System kontroli wewnętrznej
Level 2 Item RODO - Informacje
Level 2 Item Split Payment - MPP
Level 2 Item Kalkulator kredytowy
Level 1 Item Klienci indywidualni
Level 2 Item Rachunki
Level 3 Item POL-KONTO
Level 3 Item POL-KONTO JUNIOR
Level 3 Item POL-KONTO STUDENT
Level 3 Item Operacje na rachunku
Level 4 Item Debet w rachunku
Level 4 Item Polecenie zapłaty
Level 3 Item Rachunek walutowy
Level 3 Item Podstawowy Rachunek Płatniczy
Level 2 Item Karty
Level 3 Item Karta debetowa VISA EURO
Level 3 Item Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA
Level 3 Item Karta zbliżeniowa VISA payWave
Level 3 Item Karta zbliżeniowa MasterCard PayPass
Level 3 Item Naklejka zbliżeniowa VISA payWave
Level 3 Item Karta VISA Classic Debetowa Junior
Level 3 Item Karta VISA Classic Debetowa Student
Level 2 Item Oszczędności i inwestycje
Level 3 Item Rachunki oszczędnościowe
Level 4 Item Rachunek Pol-Konto EFEKT
Level 4 Item Rachunek walutowy
Level 4 Item Rachunek a'Vista
Level 3 Item Lokaty
Level 4 Item Lokata STANDARD
Level 4 Item e-LOKATY
Level 4 Item Lokata DOPŁATA
Level 4 Item Lokaty walutowe
Level 2 Item Kredyty
Level 3 Item Kredyty gotówkowe
Level 4 Item Kredyt "Cztery pory roku"
Level 4 Item Kredyt dla pracowników JST
Level 4 Item Kredyt gotówkowy na dowolny cel
Level 3 Item Kredyty hipoteczne
Level 4 Item Kredyt "MÓJ DOM"
Level 4 Item Uniwersalny kredyt hipoteczny
Level 2 Item Bankowość internetowa
Level 3 Item Aktywacja dostępu
Level 3 Item Funkcje systemu
Level 3 Item Wymagania systemowe
Level 3 Item Pierwsze logowanie
Level 3 Item Zasady bezpiecznego korzystania z systemu
Level 2 Item Ubezpieczenia
Level 3 Item Ubezpieczenie mieszkań i budynków mieszkalnych
Level 3 Item Ubezpieczenie na życie kredytobiorców
Level 3 Item Ubezpieczenie Nieruchomości
Level 2 Item Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Level 1 Item Firmy i urzędy
Level 2 Item Rachunki
Level 3 Item Rachunek bieżący
Level 3 Item Operacje na rachunku
Level 4 Item Debet w rachunku
Level 4 Item Polecenie zapłaty
Level 2 Item Karty
Level 3 Item Karta VISA Business Debetowa
Level 3 Item Karta MasterCard Business PayPass zbliżeniowa debetowa
Level 3 Item Karta debetowa VISA Business EURO
Level 2 Item Oszczędności i inwestycje
Level 3 Item Rachunki oszczędnościowe
Level 4 Item Rachunek dla Szkolnej Kasy Oszczędnościowej
Level 4 Item Rachunek dla Rad Rodziców
Level 4 Item Rachunek dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych
Level 3 Item Lokaty
Level 4 Item Lokata standard
Level 3 Item Fundusze inwestycyjne
Level 3 Item Papiery wartościowe
Level 2 Item Kredyty dla firm
Level 3 Item Kredyty obrotowe
Level 4 Item Kredyt obrotowy
Level 4 Item Kredyt w rachunku bieżącym
Level 4 Item Kredyt rewolwingowy
Level 3 Item Kredyty inwestycyjne
Level 4 Item Kredyt inwestycyjny
Level 3 Item Kredyty pomostowe
Level 4 Item Kredyt unia biznes
Level 4 Item kredyt unia super biznes
Level 3 Item Gwarancje i poręczenia
Level 4 Item Gwarancja de minimis bgk (pld)
Level 3 Item Kredytowa linia hipoteczna
Level 2 Item Bankowość internetowa
Level 3 Item eCorpoNet
Level 2 Item Ubezpieczenia
Level 3 Item Ubezpieczenie Budynków, Budowli i Innych Środków Trwałych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości Profit Cesja
Level 2 Item Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Level 2 Item Gwarancja de minimis
Level 2 Item Gwarancja KFG
Level 1 Item Rolnicy
Level 2 Item Rachunki
Level 3 Item Rachunek rolniczy
Level 2 Item Karty
Level 3 Item Karta Visa Business Debetowa
Level 3 Item Karta MasterCard Business PayPass zbliżeniowa debetowa
Level 3 Item Karta debetowa Business VISA EURO
Level 2 Item Kredyty
Level 3 Item Kredyty obrotowe
Level 4 Item Kredyt w rachunku bieżącym
Level 4 Item Kredyt obrotowy
Level 4 Item Kredyt rewolwingowy
Level 4 Item Kredyt płatniczy
Level 3 Item Kredyty inwestycyjne
Level 4 Item Kredyty inwestycyjny
Level 4 Item Kredyt pomostowy
Level 3 Item Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR
Level 4 Item Kredyt inwestycyjny
Level 4 Item Kredyty klęskowe
Level 3 Item Kredyty pomostowe
Level 2 Item Ubezpieczenia
Level 3 Item Ubezpieczenie dla rolników
Level 2 Item Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Level 1 Item Partnerzy
Level 1 Item Nagrody i wyróżnienia
Level 1 Item Regulaminy
Level 1 Item Kariera
Level 1 Item Infolinia
Level 1 Item Promocja
Level 1 Item Oprocentowanie i prowizje
Level 2 Item Klienci indywidualni
Level 2 Item Firmy i urzędy, rolnicy
Level 2 Item Rolnicy
Level 1 Item Inne usługi
Level 2 Item Płatności
Level 3 Item Płatności krajowe
Level 3 Item Szybkie przelewy SORBNET
Level 3 Item Przelewy walutowe i zagraniczne
Level 3 Item Inkaso i skup czeków
Level 2 Item Western Union
Level 2 Item Rozliczenia pieniężne
Level 2 Item Kantor
Level 2 Item SMS
Level 2 Item HASŁO
Level 2 Item PODPIS ELEKTRONICZNY
Level 2 Item Usługa CashBack
Level 2 Item Doładowania telefonów w bankowości internetowej eBankNet
Level 2 Item Planet plus
Level 2 Item Terminale płatnicze POS
Level 2 Item Masowe płatności
Level 2 Item Natychmiastowe płatności za zakupy PayByNet
Level 2 Item Przelewy zagraniczne
Level 2 Item Płać telefonem jak kartą Google Pay
Level 1 Item Promocje i konkursy

Aktualności

zobacz wszystkie

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,73
więcej