Gwarancja de minimis

Podstawowe informacje

Bank BPS (oraz Bank Spółdzielczy w Grybowie) na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK.
Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK".

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją BGK
- Kredyty obrotowe
- Kredyty inwestycyjne

Przedmiot kredytowania
Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub na inne cele rozwojowe natomiast kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy.

Wysokość gwarancji BGK
Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

Waluta udzielanych kredytów
Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Okres ważności gwarancji
Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

  • 27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego,
  • 99 miesięcy - w przypadku kredytów inwestycyjnych

i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji BGK
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Strona BGK z informacjami o programie

Zapraszamy do Oddziałów Banku Spółdzielczego w Grybowie.

Opłaty

Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres gwarancji.

Aktualności

zobacz wszystkie

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,73
więcej